Project Beverwijk

In 2004 is er op intitiatief van en in samenwerking met enkele vrijwilligers, de Stichting Beesel en haar Toekomst en de Stichting EsKaCe een groot St Jozef beeld terug naar Beesel gehaald. Het beeld is in 1955 gemaakt in de ateliers van St. Joris door Piet Schoenmakers en stond in de St Jozefkerk in Beverwijk die in 2004 gesloopt is.

Voor een uitgebreid fotoverslag van dit project:

Project Beverwijk

 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••