Project Heemskerk

In 2007 werd SBKE op de hoogte gesteld van de plannen van de sloop van buurtcentrum de Globe in Heemskerk. Een keramisch reliëf van de hand van Piet Schoenmakers sierde een van de wanden van dit buurt-gebouw. Na overleg met de gemeente Heemskerk en dhr. Piet Schoenmakers werd besloten dat de SBKE de gelegenheid kreeg om het kunstwerk van de muur te verwijderen en zodoende vernietiging door de sloop te voorkomen.
Op zaterdag 27 oktober hebben 5 Beeselse vrijwilligers het keramische kunstwerk van de muur verwijderd en weer terug naar Beesel vervoerd. Na restauratie zal er in Beesel een mooie nieuwe locatie voor het reliëf gezocht worden.

 
 
 
 
 
 
Alle delen worden in het atelier in Beesel grondig schoongemaakt. Gebroken stukken worden gelijmd, ontbrekende delen weer aangevuld en op kleur gebracht.

 
 
 
 

In overleg met de familie Schoenmakers en Woongoed 2-Duizend is besloten om het kunstwerk aan te brengen aan de zuid-oost gevel van het St Lucia wooncomplex in Beesel.
In juni 2010 is het kunstwerk daar opnieuw geplaatst.

 

 
 
 
 
 

Voor een uitgebreid fotoverslag van dit project:

Project Heemskerk

 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••