Project Rabo
 

De directie van Rabobank Roermond-Echt heeft onze stichting verblijd met de schenking van een prachtig wand reliëf.
Het keramische kunstwerk dat door Piet Schoenmakers in 1980 bij St. Joris is gemaakt sierde jaren lang een wand in de hal van het voormalige Regiokantoor aan de Steegstraat 5 in Roermond (het voormalige Ursulinenklooster - landbouwhuis). Het stelt voor de geschiedenis van het gebouw.
Omdat het gebouw onlangs is gerenoveerd en er geen geschikte plek meer voor het kunstwerk was heeft de directie van de Rabobank besloten om het kunstwerk aan SBKE te schenken.
SBKE heeft de schenking met dankbaarheid aangenomen met de belofte om het kunstwerk in Beesel een mooie nieuwe plek te geven.

Op dit moment wordt er gezocht naar een geschikte lokatie voor het wand-relief.

 

In mei 2014 wordt er gestart met de herplaatsing van het kunstwerk. Aan de Drakebòch in het centrum van Beesel wordt een fraaie (ontwerp Martin van den Munckhof) reliëf-muur gemetseld.
De 5 keramische tafereeltjes van Piet Schoenmakers worden door vrijwilligers van SBKE aan de muur bevestigd.

Impressie hoe het kunstwerk er straks gaat uit zien.
 
De bouw van de muur is op 26 mei jl gestart.
De muur is klaar en over enkele weken als de specie voldoende is uitgehard zullen vrijwilligers van SBKE het kunstwerk aan de muur bevestigen.

 

Op zaterdag 28 juni heeft onze 'bouwploeg' de 5 keramische tafereeltjes aan de muur bevestigd waarna op 17 juli jl het kunstwerk is onthuld.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  In de nieuwe strekkende compositie op de nieuw ontworpen muur heeft het kunstwerk een geheel nieuwe uitstraling gekregen.

Een uitgebreide foto reportage over dit project op : Project Rabobank  
 
     
  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••