Project Utrecht
 

Zeer recent is de aanwinst van een altaar. Het in Beesel, bij St. Joris, door pater M. van Helvert ontworpen en vervaardigde keramische altaar heeft tot voor kort in de (voormalige) kapel van het klooster van de Fraters van Utrecht, midden in het centrum van die stad, gestaan. De nieuw eigenaren van de kapel die er een woning van willen maken boden ons dit altaar aan en stelden zich daarbij zeer coulant op. Door enkele bliksemacties konden sponsorgelden bij elkaar gehaald worden en kon de stichting het gehele altaar verwerven. Indien dit niet was gelukt, zou het altaar inmiddels zijn gesloopt en in losse onderdelen aan diverse particulieren zijn verkocht. Inmiddels is het altaar in zijn geheel deskundig gesloopt en terug naar Beesel getransporteerd. Met het Beeselse kerkbestuur wordt overlegd over een mooie plek voor het altaar in de Gertrudiskerk.

 

 

Voor een uitgebreid fotoverslag van dit project:

Project Utrecht

 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••