SBKE

Om te voorkomen dat unieke keramische werkstukken voorgoed verloren zullen gaan is onlangs in Beesel een nieuwe stichting opgericht:

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Door kunstwerken te verwerven of in bruikleen te nemen, wil de stichting in Beesel vervaardigde keramische kunst voor het nageslacht bewaren. Beesel kent wat keramische kunst betreft een rijke historie. Met dit initiatief moet de verbondenheid van Beesel met keramiek opnieuw een plek krijgen. Inmiddels heeft het geresulteerd in de verwerving van drie unieke stukken: twee keramische reliëfs van 2½ meter hoog en een compleet keramisch altaar.

De stichting streeft naar het structureel plaatsen van verkregen objecten zoals dat eerder met de panelen aan het kerkplein en het Jozef-beeld voor de voormalige jongensschool al is gerealiseerd. Ook gaat de nieuwe stichting de vele monumentale werken die door de Beeselse bedrijven zijn vervaardigd inventariseren. Verder wordt gestreefd naar het exposeren van in eigendom en/of bruikleen verkregen objecten, eventueel samen met een tentoonstelling over het Draaksteken in Beesel.

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Gazetje 6-8-2014

Gazetje 23-7-2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Klei-November-2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007

Info-avond 27-3-2007

Jaarverslag 2006

De Limburger 27-5-2006

Persbericht 26-5-2006