1 april 2007

Diverse religieuze beelden

In bruikleen gegeven door Dhr. Peter Spanjaard, Sittard

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Mgr. Theelenstraat 12
5954 AZ Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE