Publicaties

In de loop der jaren zijn er regelmatig artikeltjes over Stichting Beesels Keramisch Erfgoed en de uitgevoerde projecten/activiteiten in de pers verschenen. Op deze pagina een overzicht van deze publicaties. Daarbij zijn ook opgenomen interessante publicaties die nauw aan de activiteiten van SBKE verwant zijn.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE