16 juni 2018

St. Joris en de draak

Door bemiddeling is dit beeld postuum aan SBKE geschonken door wijlen Har en Petra Heijnen uit Beesel. Het beeld is begin jaren vijftig ontworpen voor St. Joris door Theo Hoitink.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE