16 november 2006

Ontworpen door Louis Thijssen

Geschonken door erven Hr. H. Heijmann, Beesel

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE