16 november 2006

Ontworpen door Louis Thijssen

Geschonken door erven Hr. H. Heijmann, Beesel

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Mgr. Theelenstraat 12
5954 AZ Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE