27 november 2014

Ontworpen en gemaakt bij St. Joris.
Geschonken door de fam. Thijssen Beesel

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Mgr. Theelenstraat 12
5954 AZ Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE