30 juli 2006

Ontworpen door A. Meertens

Geschonken door Mevr. A. Camps-Claessens, Venray

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE