31 december 2013

Ontwerper: onbekend
Atelier: Loré Beesel
Geschonken door Mevr. Levels-Alers, Beesel

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Mgr. Theelenstraat 12
5954 AZ Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE