4 juli 2019

Beeld van de ‘Goede Herder’, in de jaren vijftig gemaakt bij St. Joris. Het beeld is een unicum, de maker is helaas nog niet bekend.

Geschonken door mevrouw en de heer Annie en John Hoeben uit Tegelen.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Mgr. Theelenstraat 12
5954 AZ Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE