6 april 2014

Ontworpen en gemaakt bij St. Joris.
In bruikleen gegeven door Lyceum Schöndeln Roermond

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE