1 december 2006

Na overleg is gebleken dat ook het bisdom Roermond geen bezwaren heeft over de nieuwe plek van het altaar in de Gertrudiskerk. Sterker nog, men is enthousiast en zal het zelfs in de toekomst mogelijk zijn om het altaar voor een dienst te gebruiken.
Echter het kerkbestuur ziet nog enige bezwaren in het verplaatsen van het Maria altaar vanwege enkele bezwaren uit de achterban.
Besloten wordt om een informatie avond voor alle belanghebbenden te organiseren waarin de stichting de plannen zal toelichten en op die manier de bezwaren hoopt weg te nemen.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE