1 december 2019

Ons bereikte het droevige bericht dat Martin van den Munckhof op woensdag 27 november is overleden.

Martin was als vrijwilliger vanaf het eerste uur verbonden aan SBKE.
SBKE kon altijd een beroep doen op zijn waardevolle creatieve adviezen. Zo maakte  Martin de  ontwerpen voor de herplaatsing van de  in Beesel inmiddels beeldbepalende monumentale keramische kunstwerken in de Spiekershof en aan de Drakebòch.

Martin had een bijzonder oog voor de verfraaiing van de leefomgeving binnen Beesel, reeds voor de oprichting van SBKE was hij al de drijvende kracht achter het herplaatsen van de eveneens beeldbepalende keramische panelen bij de kerk in Beesel. Ook daarvoor maakte hij het ontwerp en tekende hij tevens voor de herinrichting van het kerkplein en de toenmalige pastorietuin. Met dat initiatief heeft hij het vlammetje voor het behoud van het keramisch erfgoed zeker aangewakkerd.
Daarvoor en voor zijn enthousiaste medewerking zijn we hem veel dank verschuldigd.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE