1 Mei 2024

Wees gegroet Maria

Van oudsher is voor katholieken de maand Mei de maand bij uitstek om Maria te vereren. In veel Mariakapelletjes of bij Maria-altaren in kerken wordt dan een bloemetje geplaatst of een extra kaarsje aangestoken.
Op sommige van deze devote plekken is de beeltenis van Maria geboetseerd uit Beeselse klei.
Immers, in de Beeselse ateliers was Maria voor veel kunstenaars ook een grote inspiratiebron.

In dit bericht een kleine selectie van ‘Beeselse Madonna’s‘ die, vaak al tientallen jaren, op veel plaatsen in Nederland en België de openbare ruimte sieren en de Mariavereerders nog steeds inspireren tot een Weesgegroetje.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE