1 september 2006

De stichting overlegt met het kerkbestuur over de herplaatsing van het keramisch altaar. Zowel de stichting als het kerbestuur zijn het er over eens dat de voormalige doopkapel de ideale plek is voor het altaar. Het altaar zal daarmee op een openbare en toegankelijke plaats een “tweede” levenscyclus kunnen beginnen. Echter voor het huidige Maria-altaar zal een nieuwe locatie, die ook toegankelijk is ivm het opsteken van kaarsjes en de mogelijkheid tot stil gebed, gevonden moeten worden. Gedacht wordt aan de originele locatie in de zijbeuk van de kerk. Wel moet er dan nog een oplossing voor het hekwerk gevonden worden. Verplaatsing van het hekwerk is eventueel bespreekbaar. De volgende te ondernemen stappen zijn: – overleg met het Bisdom – het kerkbestuur polst de achterban over de plannen – SBKE maakt een technisch plan/begroting en zoekt financiële ondersteuning.

Op de foto’s een impressie van het te plaatsen altaar.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE