11 april 2018

Bestuur Sint Hubertus Kunstcentrum op bezoek in Beesel

SBKE kreeg vorig jaar de vererende uitnodiging om in de St. Hubertuskerk te Beek-Genhout een expositie in te richten. In het voorjaar van 2018 is in deze “kerk van de Limburgse kunstenaars” een dwarsdoorsnede te zien van door de jaren heen in Beesel vervaardigde keramische kunst.
Onlangs waren enkele bestuursleden van het Sint Hubertus Kunstcentrum samen met pastoor J. van Oss s.m.m. in Beesel  te gast van SBKE. Met hen werd o.a. de collectie van SBKE bekeken. Daarna werd een wandeling gemaakt langs de in het centrum van Beesel geplaatste keramische kunstwerken. De bezoekers gaven aan bijzonder onder de indruk te zijn van de activiteiten van SBKE.

 

Foto’s Wim Storms

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE