11 december 2016

Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in Beesel werd onze stichting verrast met een financiële donatie van de Gemeente Beesel. Aanleiding van de donatie is de BNG Bank Erfgoedprijs die de Gemeente Beesel in maart van dit jaar in de wacht wist te slepen.
Naast onze stichting ontvingen ook Stichting Draaksteken en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, voor de inspanningen op het gebied van erfgoed, een financiële donatie.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed is verguld met de donatie en zal het bedrag aanwenden voor een in de toekomst te realiseren project.

SBKE bestuurder Wim Storms met de door wethouder Smolenaars overhandigde cheque

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE