11 juli 2018

Eind juni heeft een voorzitterswisseling plaatsgevonden binnen het bestuur van SBKE. Na 12 jaar voorzitterschap wilde Erik Driessen graag de hamer overdragen. Die is inmiddels in handen van Rob Dijcks. Tijdens een gezellige bijeenkomst werden de talloze verdiensten van Erik voor de Beeselse keramische historie en SBKE nog eens gememoreerd. Erik blijft met zijn grote kennis en ervaring wel beschikbaar als vrijwilliger voor SBKE. De door zijn afscheid ontstane vacature is inmiddels ingevuld door Francine Kessels-Rutten.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE