11 juni 2007

Afgelopen zaterdag 9 juni heeft SBKE in de patio van Herberg een open vitrine geplaatst. In de prachtihge vitrine worden de diverse keramische kunstwerken, aan de stichting geschonken of in bruikleen gegeven, middels wissel-exposities tentoongesteld. De realisatie van deze prachtige open vitrine is mede mogelijk gemaakt door:
– Herberg de Bongerd
– Dhr. Wim Meerts
– Ghyczy design

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE