11 mei 2007

SBKE treft voorbereidingen voor het plaatsen van een vitrine in de patio van Herberg de Bongerd. In de vitrine zullen diverse keramische kunstwerken, aan de stichting geschonken of in bruikleen gegeven, worden tentoongesteld.
Gestreefd wordt om de vitrine begin juni functioneel te hebben.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE