11 september 2013

De Stichting Beesels Keramisch Erfgoed heeft onlangs de brochure KERAMISCH OMMETJE BEESEL het licht doen zien.

Het is een fraai vorm gegeven uitgave geworden.
Naast algemene informatie over de historie van de Beeselse keramische industrie is een wandelroute langs de keramische kunstwerken in het dorp opgenomen.
Van ieder kunstwerk is een foto geplaatst en is de titel vermeld. Tevens wordt aangegeven wie de kunstenaar van betreffend werk is en wanneer en in welk atelier het vervaardigd is.
Verder is er uitgebreide en specifieke informatie omtrent de historie van de kunstwerken terug te vinden.
De brochure is voor een euro te koop bij herberg de Bongerd alwaar ook het startpunt van het ommetje door het dorp is.

De digitale versie van het Keramisch Ommetje vind u hier.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE