14 november 2006

Op uitnodiging van de stadsgidsen van Roermond werd door de stichting voor de stadgidsen een presentatie over de Beeselse keramiek gehouden. Met behulp van talrijke foto’s werd een historisch overzicht gepresenteerd van de ontwikkeling van de keramische ateliers in Beesel. Met name de relatie Beesel-Roermond werd specifiek toegelicht.
Ook werden te toekomst plannen en de stand van zaken van de lopende projecten gepresenteerd.

Gezien de enthousiaste reacties van de stadsgidsen kan er van een geslaagde avond gesproken worden.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE