21 maart 2007

Onlangs organiseerde de stichting een informatie avond. In de Beeselse Herberg de Bongerd werd met behulp van talrijke foto’s een historisch overzicht gepresenteerd van met name de ontwikkeling van de keramische ateliers in Beesel. Ook werden te toekomst plannen en de stand van zaken van de lopende projecten gepresenteerd. De nieuwe locatie van het altaar wordt tot in detail toegelicht. Gezien de zeer grote opkomst en de enthousiaste reacties kan er van een geslaagde avond gesproken worden.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE