22 juni 2023

Drakedörp Beesel… in keramiek

De drakenkoorts stijgt in het dorp Beesel.
Over amper twee maanden bindt Sint Joris de strijd weer aan tegen het drakenmonster. En dat laten de inwoners van Beesel weten. Veel straten, voortuintjes en gevels worden uitbundig versierd met drakenvlaggen, banieren, beelden, schildjes, foto’s en zo meer.

Maar de goed oplettende Beesel-bezoeker zal in het dorp ook veel keramiek met het thema Sint Joris en de Draak ontdekken.
Vaak sieren deze keramische kunstwerken al jaren de gevels en tuinen van de bewoners en openbare ruimte. Van een functionele voordeurknop of brievenbus met draak-versiering tot een majestueuze drakenstaart op het marktplein.

Soms herinneren ze aan de verbondenheid van de bewoners met de lokale keramische industrie of aan voorgaande edities van het Draaksteken. Allemaal tonen ze de betrokkenheid van de inwoners bij het zevenjaarlijkse drakenfeest.
De kunstwerken hebben ook gemeen dat ze vaak gemaakt zijn van ‘Beeselse’ klei in de voormalige ateliers van St. Joris en Loré, maar ook meer recent door plaatselijke kunstenaars en vele andere creatieve dorpsgenoten.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE