22 september 2015

Een van de doelstellingen van Stichting Beesels Keramisch Erfgoed is het voorkomen dat uniek keramisch erfgoed verloren gaat. Liefst nog probeert men de keramische kunstwerken weer terug naar Beesel te halen om ze daar een tweede levenscyclus te geven. Het is om die reden dat bestuursleden en vrijwilligers van de stichting hun keramiek-antennes altijd uit hebben staan. Zo ook bestuurslid Rob Dijcks, die als arts in Sittard praktijk houdt, en daar enkele zusters van de Goddelijke Voorzienigheid onder zijn hoede heeft.
Tijdens de gesprekken met een van deze zusters kwam de Beeselse keramiek ter sprake en zowaar: de zuster wist te vertellen dat er in een schuurtje in de tuin van het klooster in Montfort nog een echte Beeselse Maria moest staan. Wat bleek? Het betreffende Mariabeeld heeft decennia lang in de tuin van het Lucia- Klooster in Beesel gestaan. Volgens de zuster hebben honderden Beeselse kleuters, tijdens hun verblijf op de door de zusters geleidde kleuterschool, op hun knieën voor het devote beeld hun dagelijkse Weesgegroetje gedaan.

Toen het Lucia-klooster in 1994 werd afgebroken is het beeld via een tussenstop in Reuver in het klooster in Montfort terecht gekomen. En nog mooier: de zusters vonden dat het tijd was dat Rob Dijcks het devote beeld nu weer mee terug naar Beesel zou nemen. Terug in Beesel nog een verrassing: uit het archief van de stichting dook nog een oude foto op met daarop dit Mariabeeld samen met de nog jeugdige kunstenaar en schepper van het beeld: Louis Thijssen.

Zowaar in alle opzichten een echt Beesels beeldje terug in Beesel! De stichting is zeer verguld met deze geste van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en zal het beeldje in Beesel een prominente nieuwe plek geven. Ondertussen roept de stichting de mensen op, die zich nog kunnen herinneren dat dit beeld in de tuinen van het Lucia-klooster heeft gestaan en/of er zelfs nog foto’s van hebben, om zich met hun verhalen te melden bij Rob Dijcks of een van de andere bestuursleden van de stichting.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Mgr. Theelenstraat 12
5954 AZ Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE