23 maart 2014

Ons bereikte het droevige bericht dat een van onze vrijwilligers Dhr. Peter Rous op woensdag 19 maart is overleden.
Dhr. Rous was jarenlang werkzaam in het atelier van St. Joris en heeft zijn sporen verdiend als ambassadeur voor de Beeselse keramische traditie.
Zijn hart voor en betrokkenheid bij de keramische kunst is tot op hoge leeftijd blijven kloppen.
Dat hebben wij mogen ervaren bij het project kerstgroep Balthasar. Zijn expertise en ervaring in de keramiek heeft hij toen aan onze vrijwilligers doorgegeven, tijdens de vele maandagavonden die we in het atelier van St. Joris bezig waren met de kerstgroep.
Dat waren leuke en leerzame avonden.
Wij zijn hem voor die betrokkenheid en inzet veel dank verschuldigd.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE