25 januari 2015

Onlangs is een begin gemaakt met het herstel van het kunstwerk ” Spelende kinderen” waarvan in augustus 2014 een aantal delen zijn ontvreemd.
Aan de hand van foto’s worden de ontbrekende delen nauwkeurig in klei na geboetseerd.
Als alle delen klaar zijn om gebakken te worden zal getracht worden om ze met de oorspronkleijke glazuren op de juiste kleur te brengen.

Op de pagina Projecten meer foto’s en de stand van zaken over dit project: Project Heemskerk 2.0.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE