26 april 2007

Het bestuur van de Gertrudis parochie heeft SBKE laten weten dat de beoogde nieuwe locatie voor het keramisch altaar, te weten de voormalige doopkapel in de Gertrudiskerk, is afgewezen. Thans is er in de doopkapel een Maria-altaar geplaatst en voor enkele parochianen is het kennelijk onbespreekbaar om dit Maria-altaar terug te plaatsen naar de originele locatie in de linker zijbeuk van de kerk. Dit ondanks de nieuwe mogelijkheden/kansen die het nieuwe altaar met zich mee zal brengen en de aangedragen en mogelijke oplossingen voor het Maria altaar. Als gevolg van de afwijzing zal SBKE naar een andere geschikte locatie moeten zoeken. Enkele belangrijke voorwaarden voor de nieuwe locatie zijn:
– openbaar en toegankelijk
– binnen
– bij voorkeur in Beesel
– gepaste omgeving
– draagvlak van de Beeselse bevolking

SBKE staat open voor nieuwe suggesties!

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE