27 oktober 2007

Al enkele maanden geleden werd SBKE op de hoogte gesteld van de plannen van de sloop van buurtcentrum de Globe in Heemskerk. Een keramisch reliëf van de hand van Piet Schoenmakers sierde een van de wanden van dit buurt-gebouw. Na overleg met de gemeente Heemskerk en dhr. Schoenmakers werd besloten dat de SBKE de gelegenheid kreeg om het kunstwerk van de muur te verwijderen en zodoende vernietiging door de sloop te voorkomen.
Afgelopen zaterdag 27 oktober hebben 5 Beeselse vrijwilligers het keramische kunstwerk van de muur verwijderd en weer terug naar Beesel vervoerd. Na restauratie zal er in Beesel een mooie nieuwe locatie voor het reliëf gezocht worden.

Voor een uitgebreid fotoverslag van dit project:

Project Heemskerk

Keramisch reliëf Heemskerk

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE