28 augustus 2021

Onlangs werd SBKE verblijd met een schilderij van Frans Lommen, voorstellende de Goede Herder.

Het schilderij heeft een in meerdere opzichten interessante historie.

Het is in 1950 gemaakt voor pastoor Joseph Schreurs, destijds (bouw) pastoor van de St Nicolaaskerk te Meijel.

Joseph Schreurs (1903-1954) is in 1928 te Roermond priester gewijd. Hij was vervolgens van 1928 tot 1932 kapelaan  in Beesel. Vervolgens was hij kapelaan in de Martinusparochie in Venlo. Daarnaast was hij tijdens de oorlog legeraalmoezenier. Op 27 augustus 1950 volgde zijn installatie in Meijel.

Het schilderij is geschonken door mevrouw Maria (Rie) Gerbaulet-Schreurs, dochter van de oudste broer van pastoor Joseph Schreurs.

Op de achterzijde van de schilderijlijst staat het volgende te lezen: “Van het bestuur van de R.K. Militaire Vereeniging St. Christoffel” Roermond bij uw pastoorsbenoeming”.

Het schilderij vormt weer een bijzondere aanvulling op de SBKE-collectie.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE