28 mei 2016

21 april 2016, was het exact 10 jaar geleden dat de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed bij notariële acte werd opgericht!
Alle reden om daar even bij stil te staan.
Dat gebeurd met iedereen die ons een warm hart toedraagt en ons de afgelopen jaren mee heeft geholpen met het realiseren van alle projecten, tentoonstellingen en alle andere activiteiten.
Op zaterdag middag 28 mei j.l. waren we te gast bij Keramische Industrie St. Joris. In de kantine passeerden, onder het genot van koffie en vlaai, alle projecten en activiteiten die in 10 jaar gerealiseerd zijn. Daarna volgde een rondleiding in de fabriek, onder leiding van dhr. Pieter Peeters.
Met een borrel en enkele historische beelden van St. Joris werd de gezellige middag afgesloten.

De foto is gemaakt door Peter Bors.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE