30 oktober 2022

Lezing over de historie van keramische kunst uit Beesel.

Beesel kent een rijke keramische historie. Eind dertiger jaren van de vorige eeuw werd er bij Keramische Industrie St. Joris een kunst atelier opgericht. Sindsdien hebben vele keramische kunstwerken hun bestemming gevonden over de hele wereld. Veel kunstenaars van naam hebben hun artistieke talenten in dienst van St. Joris gesteld.

Naast St. Joris ontplooiden vanaf midden jaren vijftig ook andere Beeselse keramische bedrijven artistieke activiteiten. Ook de producten uit de ateliers van Keramisch Handwerk Loré waren van een hoog artistiek niveau en befaamd in binnen- en buitenland. Inmiddels zijn al deze kunstateliers gesloten.

Om te voorkomen dat de in Beesel ontworpen en vervaardigde kunstwerken verloren gaan, is in 2006 de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) opgericht.
Naast het opbouwen van een eigen collectie Beesels keramiek heeft de stichting elders in het land al diverse monumentale Beeselse kunstwerken van de sloop gered en deze in Beesel een nieuwe plek gegeven.
SBKE stelt zich daarnaast ten doel de in Beesel ontwikkelde expertise voor de toekomst te behouden en het onder brede aandacht brengen van de uit Beesel afkomstige keramische kunst.

De stichting wil deze doelstellingen verwezenlijken door het organiseren van exposities en educatieve activiteiten.

De lezing wordt verzorgd door Erik Driessen. Hij is verzamelaar van Beeselse keramiek en medeoprichter van SBKE. Hij was jarenlang voorzitter van de stichting. Maar bovenal is hij auteur van het prachtige monumentale boekwerk “De Kus van het Beeselse vuur”. Dit is een uniek en rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van keramische industrie St. Joris, Beeselse en andere Midden-Limburgse kunstateliers in het midden van de twintigste eeuw. Zijn kennis over het onderwerp staat buiten kijf en hij lardeert zijn lezingen met mooie cultuur-historische anekdotes en fotomateriaal. Zo ontstaat en mooi samenhangend beeld over keramiek en de historie van het dorp Beesel.
Een lezing voor keramiekliefhebbers, verzamelaars en iedereen die geïnteresseerd is in een stukje Limburgse en Beeselse historie.
Wanneer : 22 november 2022
Waar: De Troubadour Beesel
Tijd: 19:30 uur
Entree: vrijwillige bijdrage
Aanmelden voor 15 november via robdijcks@sbke.nl

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE