31 augustus 2014

DELEN KERAMISCH KUNSTWERK ONTVREEMD.

Onlangs zijn enkele belangrijke onderdelen van een keramisch kunstwerk ontvreemd. Het betreft de hoofdjes van het reliëf “Spelende kinderen”, ontworpen door de Roermondse kunstenaar Piet Schoenmakers (1919-2009) en vervaardigd in het atelier van Keramische Industrie St Joris te Beesel.

Enkele maanden geleden hebben vrijwilligers van de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed het grote en kleurrijke reliëf verwijderd van een voormalige basisschool in Heemskerk.
Het was geplaatst bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het destijds nieuwe schoolgebouw.
Het uit veel onderdelen bestaande kunstwerk is bij terugkeer in Beesel opgeslagen bij het atelier van St Joris. Er was al een aanvang gemaakt met het schoonmaken en restaureren van de stukken.
Bedoeling was het kunstwerk op korte termijn in Beesel een tweede leven te geven.
Onverlaten hebben enkele weken geleden echter de drie keramische gezichten van “de spelende kinderen” gestolen.
Hierdoor is SBKE ernstig gedupeerd en is het kunstwerk in principe waardeloos geworden.
SBKE heeft van de diefstal meteen aangifte gedaan bij de politie. Echter, tot op heden helaas nog zonder resultaat.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE