4 maart 2018

De Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) heeft een eervolle uitnodiging ontvangen om een expositie in te richten in de Sint Hubertuskerk te Beek-Genhout.

Deze prachtige kerk is in 1937 gerealiseerd onder architectuur van Alfons Boosten. Bij het tot stand komen van het kerkgebouw is door de opdrachtgever en architect intensief samengewerkt met diverse gerenommeerde Limburgse kunstenaars zoals Henri Jonas, Charles Eyck, Joep Nicolas en Charles Vos. Daarom geeft ‘de kerk van de Limburgse kunstenaars‘ een prachtige kijk op de rijkdom van het beeldend kunstleven rond de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Een uit het atelier van Keramische Industrie St. Joris afkomstig wijwatervat siert er de doopkapel.

Naast diverse culturele evenementen in de kerk organiseert het Sint Hubertus Kunstcentrum wisseltentoonstellingen in de (voormalige) zijkapel. Komend voorjaar mag SBKE een expositie inrichten.
SBKE zal dan een dwarsdoorsnede van de in de loop van vele jaren in Beesel vervaardigde keramische kunst etaleren. Producten uit de ateliers van St. Joris en Loré zullen daarbij prominent vertegenwoordigd zijn.

Het loont zeer de moeite om deze expositie in deze bijzondere ambiance met de vele bezienswaardigheden te bezoeken.

De opening van deze expositie vindt plaats op zondag 18 maart a.s. Die dag is de tentoonstelling vanaf 14.00 uur te bezichtigen. De kerk is verder op zondag 15 en 22 april en iedere 3e zondag van de maand geopend
Tussentijds (groeps)bezoek is mogelijk op afspraak.

Zie ook en www.alpedugenhout.nl/kunst-historie

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE