8 juni 2010

Komend weekend wordt het keramisch reliëf Vogels tegen de zuidgevel  van wooncomplex St Lucia te Beesel geplaatst. Dat gebeurt tijdens de culturele manifestatie die gedurende het weekend in het centrum van Beesel plaatsvindt.

Het reliëf is afkomstig  uit Heemskerk. Daar heeft het enkele decennia de gevel gesierd van een buurtcentrum dat inmiddels is afgebroken.
De ontwerper van het reliëf, de vorig jaar overleden kunstenaar Piet Schoenmakers, had de gemeente Heemskerk geattendeerd op het bestaan en de doelstelling van de Beeselse stichting. Het was zijn wens dat SBKE zich over zijn kunstwerk zou ontfermen.

Samen met enkele vrijwilligers heeft SBKE het reliëf eigenhandig van de muren van het buurtcentrum verwijderd.  Het reliëf is destijds ontworpen en gemaakt in het atelier van Keramische Industrie St Joris te Beesel. In datzelfde atelier heeft de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed het kunstwerk in eigen beheer schoongemaakt en gerestaureerd. Het was tijdens z’n bestaan in Heemskerk vervuild geraakt en had bij het verwijderen enige schade opgelopen. Inmiddels is het weer helemaal compleet en puntgaaf. Het aanbrengen van het reliëf zal ook weer met een aantal vrijwilligers gebeuren.

Volg het project.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE