8 juni 2022

In memoriam Joop Crompvoets

Vrijdag 3 juni bereikte ons het droevige bericht dat Joop Crompvoets is overleden.

Joop was vanaf de oprichting een zeer betrokken vrijwilliger van onze stichting. Maar bovenal was hij een heel aimabel persoon en een zeer bekwaam en tot ver over de landsgrenzen bekend keramist. 
In die hoedanigheid heeft hij ons menigmaal met raad en daad bijgestaan.

Wij zijn Joop daarom veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze organisatie, maar ook voor de plezierige en persoonlijke contacten. Wij zullen hem missen!

Maar het gemis is voor Margarette, Thuur, Siem, Sjriek en familie vele malen groter en indringender. 
Wij wensen hen heel veel kracht en sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE