8 mei 2012

De directie van Rabobank Roermond-Echt heeft onze stichting verblijd met de schenking van een prachtig wand reliëf.
Het keramische kunstwerk dat door Piet Schoenmakers in 1980 bij St. Joris is gemaakt sierde jaren lang een wand in de hal van het voormalige Regiokantoor aan de Steegstraat 5 in Roermond (het voormalige Ursulinenkloosterlandbouwhuis). Het stelt voor de geschiedenis van het gebouw.
Omdat het gebouw onlangs is gerenoveerd en er geen geschikte plek meer voor het kunstwerk was heeft de directie van de Rabobank besloten om het kunstwerk aan SBKE te schenken.
SBKE heeft de schenking met vreugde en dankbaarheid aangenomen met de belofte om het kunstwerk in Beesel een mooie nieuwe plek te geven.
Op deze site kunt U onder Project Rabobank binnenkort meer informatie vinden over de voortgang van dit nieuwe project.

Op bijgaande foto een fragment van het prachtige keramische reliëf.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE