10 juni 2017

Het beeld en crucifix zijn geschonken door de Dhr. P. Timmermans uit Koenigstein (D) en mevr M. van Dooren-Timmermans uit Roermond. Beide kunstwerkjes zijn ontworpen door Leo Jungblut voor St. Joris Beesel.
Op de foto overhandigt Dhr. Timmermans het mooie Heilig-Hartbeeld aan SBKE bestuurslid Wim Storms.

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE