2007 Project Altaar

Zeer recent is de aanwinst van een altaar. Het in Beesel, bij St. Joris, door pater Michaël van Helvert ontworpen en vervaardigde keramische altaar heeft tot voor kort in de (voormalige) kapel van het klooster van de Fraters van Utrecht, midden in het centrum van die stad, gestaan. De nieuw eigenaren van de kapel die er een woning van willen maken boden ons dit altaar aan en stelden zich daarbij zeer coulant op. Door enkele bliksemacties konden sponsorgelden bij elkaar gehaald worden en kon de stichting het gehele altaar verwerven. Indien dit niet was gelukt, zou het altaar inmiddels zijn gesloopt en in losse onderdelen aan diverse particulieren zijn verkocht. Inmiddels is het altaar in zijn geheel deskundig gesloopt en terug naar Beesel getransporteerd. Met het Beeselse kerkbestuur wordt overlegd over een mooie plek voor het altaar in de Gertrudiskerk.

Projectdetails

Wat: Demontage altaar gemaakt door Michael van Helvert.
Waar: Utrecht
Jaar: 2007

Met behulp van:

Henk Stevens
Fons Verdonck
Erik Driessen
Herman Thijssen

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE