2005 Project Beverwijk

In 2004 is er op intitiatief van en in samenwerking met enkele vrijwilligers, de Stichting Beesel en haar Toekomst en de Stichting EsKaCe een groot St Jozef beeld terug naar Beesel gehaald. Het beeld is in 1965 gemaakt in de ateliers van St. Joris door Piet Schoenmakers en stond in de St Jozefkerk in Beverwijk die in 2004 gesloopt is.

Projectdetails

Wat: Jozefbeeld van Piet Schoenmakers
Waar: Beverwijk/Beesel
Jaar: 2005

Met hulp van:

Wim Storms
Piet Schoenmakers
Ger Stroucken
Lei Reinders
Jan Steeghs
Piet vd Groenendal
Erik Driessen
Stichting EsKaCe
Beesel en haar Toekomst
Gemeente Beesel

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE