2016 Project Montfort

Onlangs werden we blij verrast met een mooie geste van Mevr. Paulis-van Pol van de Mondzorgroep Molenbeecke uit Echt’. Een kunstwerk nabij een nieuw in te richten mondzorgpraktijk in Montfort bleek niet meer bij de nieuwe bestemming van het pand te passen. Omdat Mevr. Paulis-van Pol het belangrijk vond dat het kunstwerk bewaard zou blijven heeft ze contact opgenomen met onze stichting met het aanbod dat het kunstwerk terug naar Beesel mocht.
Het kunstwerk is bij St. Joris ontworpen en gemaakt door Piet Schoenmakers en sierde jarenlang het Rabobank kantoor van Montfort.

Op woendag 13 Juli is het kunstwerk in Montfort door enkele vrijwilligers van de sokkel getild en terug naar Beesel vervoerd. Daar zal het wordt het in het oude atelier van St. Joris opgeknapt terwijl er ondertussen gezocht wordt naar een mooie nieuwe locatie.

Uit Montfort kwam het verzoek of SBKE bereid was om mee te werken aan een eventuele terugkeer van het kunstwerk naar Montfort. Omdat er voor het kolossale beeld in Beesel nog geen nieuwe bestemming was gevonden en vooral omdat het kunstwerk indertijd een geschenk was van de Rabobank aan de bevolking van Montfort, heeft SBKE dit verzoek gehonoreerd.
Medio 2019 is Mercurius teruggehaald naar Montfort. Daar zal men een constructie maken om het beeld op een nieuwe prominente plek in het dorp te kunnen plaatsen.

Projectdetails

Wat: Plastiek Piet Schoenmakers
Waar: Montfort
Jaar: 2016
Oorsprong: ####
Meer Details: ####

Met hulp van:

Herman Thijssen
Jitse Thijssen
Kai Meusen
Thei Meusen
Erik Driessen

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE