Stichting

Doelstelling

De akte van oprichting van de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) is op 21 april 2006 ten kantore van notaris Boerhof te Steyl ondertekend door het bestuur.
De doelstelling van SBKE, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:

  • het onder de aandacht brengen en houden van in Beesel vervaardigde keramische kunst
  • het bewaren en uitdragen van de expertise van de producten van karakteristiek Beesels keramiek
  • het voorkomen van het verloren gaan van in Beesel gemaakte keramische kunstwerken,

alles in de meest brede zin van het woord.

Bestuur – Vrijwilligers

Voor het realiseren van de diverse projecten, exposities, inventarisaties en dergelijken kan de stichting een beroep doen op een aantal vrijwilligers.
De vrijwilligers hebben allemaal hun eigen expertise en werken vaak samen in werkgroepen aangestuurd door een bestuurslid.

Bestuursleden en vrijwilligers werken onbezoldigd voor de stichting.

Bestuursleden Stichting Beesels Keramisch Erfgoed:

Fons Verdonck, Beesel
secretaris, penningmeester

Wim Storms, Beesel
lid

Francine Kessels-Rutten, Beesel
lid

Carla Luttels, Beesel
lid

Rob Dijcks, Beesel
voorzitter

 

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE